pressiteade

Qicraft Group omandab SAFE Education koolitusettevõtte

TekstFarhad Jabbari, Monica Pärno

Qicraft tugevdab oma positsiooni, omandades Põhjamaade SAFE Education firma, mille on 25-aastane kogemus sertifitseeritud personaaltreenerite, treenerite ja toitumisspetsialistide koolitamisel.

Meil on hea meel teatada, et Qicraft Group omandab Rootsis ja Norras SATS Group’i kuuluva koolitustegevusega tegeleva SAFE Education ettevõtte. SAFE Education on tugev kaubamärk regioonis, mis koosneb kvalifitseeritud koolitajatest  ja väljakujunenud äri Põhjamaades, mis muudab selle omandamine täiesti kooskõlas Qicrafti pikaajalise strateegiaga.

Teadmised on üks viiest Qicrafti nurgakivist, mis moodustab olulise osa Qicraftin strateegist: luua lisaväärtust kliendile. Haridus ja oskusteave on turul nõutud, mis tähendab, et Qicraft soovib vastata kasvavatele vajadustele teadmiste ja hariduse valdkonnas.

– Me oleme uhked, et saame alustada seda reisi SAFE Education’iga, et saaksime jätkuvalt arendada ettevõtet, investeerida haridusse ja tugevdada koolitusettevõtet. Me investeerime pikaajaliselt SAFE Education organisatsiooni, et arendada uusi ja põnevaid tooteid. Me kasutame ka kaasaegset tehnoloogiat, et luua meie üliõpilastele ja tulevastele osalejatele ainulaadne pakkumine, ütleb Qicraft Groupi tegevjuht Farhad Jabbari.

– SAFE-il ja SATS-il on pikk ja positiivne ajalugu koos ning SAFE on mänginud olulist rolli juhendajate ja PT töökvaliteedi edendamisel. Edasi liikudes jõudsime järeldusele, et meie eesmärk ei ole pakkuda põhiharidust ja seetõttu ostsime SAFE-i. Keskendume ja investeerime suuresti PT arengusse koolitusplokkide kaudu ja teeme tihedat koostööd kõigi turuliikmesriigi asutustega. Lõpuks, ma olen väga rõõmus, et Qicraft osatab SAFE-i ja panustab edasiseks arenguks ja kasvuks, ütleb tegevjuht Olav Johan Thorstad, sats / ELIXIA.

Kvalifitseeritud personaaltreenerite nõudlus turul kasvab pidevalt. Täna on personaaltreener tervishoiu- ja heaoluvaldkonnas tähtis elukutse ja mängib selles otsustavat rolli. Qicraft soovib kaasa aidata väliskeskkonna arendamisele, suurendades personaaltreenerite arvu, aga ka tööelus luues häid töötingimusi. Läbi Qicraft’i koostöö Rootsi Fitness ja Wellness’i ettevõtetega pakutakse personaaltreenerite tervishoiuteenuseid turul. See on üks paljudest sammudest tulevikus, et parandada personaaltreeneri elukutse potentsiaali ja võimalusi.

Qicraft, eksklusiivne Technogym jõusaaliseadmete maaletooja, näeb arengut kogemuste põhise koolituse suunas, mida nimetatakse “Formats”, mis põhineb väikestes rühmades digitaalset tehnoloogiat kaasavatel tundidel. Treening põhineb isiklikul motivatsioonil, mida võimaldavad digitaalsed lahendused, kuid see põhineb peamiselt personaltreeneri teadmiste rakendamisel vastavaltkliendi nõudmistele. Treenerikoolitus on ainus viis  kindlustada tugev ja emotsionaalne kliendikogemus.

– Kasvavad nõuded on täna mitte ainult meie klientidele, vaid eelkõige lõppkasutajatele ja jõusaalikeskuse liikmetele. Omandatud SAFE-Education-il on suur potentsiaal ja võimalus vastata sellele vajadusele ning luua oma koolitusemeeskond, et tagada kõrge teadmiste tase ja võime pakkuda parimat kogemust ning lahendusi meie klientidele, kuid ennekõike nende oma klientidele, ütleb Farhad Jabbari, Qicraft Group tegevjuht.

SAFE Education-ist

SAFE Education on Põhjamaades tegutsev koolitusfirma. Oleme 25 aastat koolitanud personaaltreenereid, rühmatreenereid ja toitumisspetsialiste. Aastate jooksul on koolitatud tuhandeid inimesi ja me teame, et üle 90% neist on pärast koolitust tööd saanud. Meie nägemus on aidata rohkem inimesi tugevamaks muutuda ja see tugevdab meie liikmeid oma eesmärkide saavutamiseks. Me aitame neil areneda, pühenduda ja ennast edukalt tunda. Meie koolitajad on kirglikult pühendunud oma tööle.

Andmeid Qicraft kohta

Qicraft on Põhjamaade ja Eesti spordivahendite ja nendega seotud wellness teenuste juhtiv ettevõte. Eesmärgiks on aidata klientidel investeerida tulusasse ärisse ja pakkuda parimaid ja kõige tõhusamaid teenuseid tervise, heaolu ja rehabilitatsiooni alal. Qicraft’i nimi peegeldab meie eesmärke ja turge, kus me töötame: Qi tähendab energiat ja liikuvust, Craft tähendab kvaliteeti ja oskusteavet. Meie eesmärk on inimesi aktiveerida ja juhendada  kõiges, mida nad teeme.

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust Qchraft Groupi tegevjuhi Farhad Jabbari’ga: farhad.jabbari@qicraft.se.

 

Qicraft Group acquires the educational company SAFE Education
Qicraft strengthens its position through acquisition of the Nordic company SAFE Education, a company with 25 years of experience in educating certified Personal Trainers, Group Training Instructors and Nutritionists.

We are pleased to announce that Qicraft Group acquires SAFE Education and their educational operations in Sweden and Norway from the SATS Group. SAFE Education has a strong brand in the region, has a competent team of teachers and a well-established business in the Nordic region, which makes this acquisition totally in line with Qicraft’s long-term strategy.

Competence is one of Qicraft’s five cornerstones, thus forming an important part of Qicraft’s strategy to create value for the customer. There is a great demand for education and skills, which means that Qicraft wants to meet the growing need for knowledge about training in the industry.

We are proud to start this journey with SAFE Education to further develop the company, invest in education and strengthen our educational team. We will invest long-term in SAFE Education to develop new and exciting products. We will also use modern technology to create a unique offer for our students and participants in the future, comments Farhad Jabbari, CEO Qicraft Group.

– SAFE and SATS have a long and positive history together, and SAFE has been instrumental for ensuring the quality of our instructors and PT’s. Moving forward, we have decided that offering basic education will not be core business, and hence the sale of SAFE. We will instead focus and invest heavily in developing our PTs through educational build-on blocks and rather work closely with all PT-institutions in the market. Lastly, I am very happy that Qicraft buys SAFE and provides a positive platform and ambition for further growth, said Olav Johan Thorstad, CEO SATS/ELIXIA.

The demand for competent Personal Trainer’s continues to grow. Today, the role as a Personal Trainer is an important profession in the Health & Fitness industry. Qicraft wants to contribute to this development in the industry by educating more Personal Trainers, but also with the goal of ensuring good working conditions when you work as a PT. Through Qicraft’s cooperation with “Friskvårdsföretagen”, the industry association for Fitness and Wellness in Sweden, healthcare allowance for PT’s has become possible in the market. This is one of many steps for the future to improve the conditions and opportunities of the profession as a Personal trainer.

As an exclusive distributor to the industry leader Technogym, Qicraft also see a strong development towards experience-based training, called Formats, digital group training classes. Training based on the motivation of the individual and derived from digital solutions, but mainly based on the instructor’s knowledge and coaching. Education of instructors is the only way forward to deliver and ensure a great customer experience.

– Increasing demands on us as partner is a fact today and not only by our customers but especially by the end user or the members of Health clubs. Through the acquisition of SAFE Education, we see a great potential and opportunity to meet this need and create our own educational team to ensure high level of competence and ability to deliver the best experience of our solutions to our customers, but more importantly to their customers, explains Farhad Jabbari, CEO Qicraft Group.

About SAFE Education

SAFE Education is an educational company active in the Nordic countries. We have educated Personal Trainer, Group Training Instructors and Nutritionists for 25 years. In recent years thousands of people have been educated and we know that more than 90% have got a work after their education. Our vision is to help more people feel better and this confirms our participants that we are successful. We help them develop, dare, and feel successful. Our teachers have a passionate commitment in their mission.

About Qicraft

Qicraft is the Nordic region’s leading partner of Technogym training equipment and related services. Our ambition is to help our customers invest in profitable business and deliver the best results in health and wellness. The name Qicraft reflects the market we work in and the ambitions we have: Qi stands for energy and movement, Craft stands for quality and competence. Our mission is Activating people and guides us in everything we do.

For questions regarding this, please contact Farhad Jabbari, CEO Qicraft Group at farhad.jabbari@qicraft.se.