Lahendused_hotellidele

Privaatsuspoliitika

Kliendiregistri privaatsusavaldus

Qicraft Estonia on pühendunud oma klientide ja partnerite isiklike andmete õigele haldamisele. Siit saate lugeda, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme meie klientide, partnerite ja teistest kanalitest qicraft.ee ning sellega liituvatest veebisaitidest ja muudest Qicraft Estoniaga seotud digitaalsetest kanalitest  saadud andmeid

1. Registripidaja

Qicraft Estonia OÜ
Lõõtsa 4
11415, Tallinn, Harju maakond

2. Registri eest vastutav isik

Marjo Kolinen, marjo.kolinen@qicraft.fi
Andmekaitsetöötaja määramine ei ole vajalik

3. Registri nimi

Qicraft Estonia OÜ kliendi- ja turundusregister

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid töödeldakse vastavalt vastutava töötleja kokkuleppele, nõusolekule ja õigustatud huvidele. Samuti võime töödelda andmeid seadusjärgsete kohustuste täitmiseks.

Registreeritud andmeid kasutatakse kliendisuhete või muu võrreldava suhte (näiteks uudiskirjade saatmise) ja kliendisuhtluse juhtimiseks, analüüsimiseks, arendamiseks ja kujundamiseks. Qicraft Estonia OÜ ja temaga ühte kontserni kuuluvad ettevõtted tohivad kasutada isikuandmeid otseturustuseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Tehnilistel ja praktilistel põhjustel võib registri haldamisel kasutada ka väliseid teenuseosutajaid.

Isikuandmete kasutamine ja läbipaistvus

Kui ostate Qicraft Estonia OÜ-lt kaupu või teenuseid, küsime teie kohta isiklikku teavet. Qicraft Estonia OÜ on kohustatud klientide ja partnerite isikuandmeid töötlema vastavalt eraelu puutumatuse seadusele (Privacy Act).

Qicraft Estonia OÜ võib kasutada teie isikuandmeid teiega suhtlemisel kliendisuhte eesmärgil. Qicraft Estonia OÜ kohustub mitte avaldama teie isikuandmeid kellelegi ilma loata.

5. Registri infosisu

  • ees- ja perekonnanimed
  • sugu
  • kliendikood
  • kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress)
  • tööandja, roll/ametikoht
  • otseturunduse load ja keelud
  • teave turustamise ja müügiedenduse kohta
  • kliendisuhete juhtimine ja kontaktteave

(nt ost ja tarnimise teave, tagasiside, kaebused)

6. Seadusjärgsed teabeallikad

Registreeritavaid isikuandmeid kogutakse registreeritud kasutajalt või Qicraft Estonia OÜ kliendilt, kasutades erinevaid teenuseid (nt uudiskirja tellimine) ja mitmesuguseid turundustegevusi, nagu üritused, messid jms. Isikuandmeid saab koguda ja ajakohastada ka partnerite registritest ja isikuandmeid puudutavaid teenuseid osutavatest ettevõtetest.

Andmekogumise ja analüüsi tööriistad

Qicraft Estonia OÜ kasutab erinevaid analüütilisi tööriistu ja salvestab küpsiste teavet aadressil Qicraft.ee ja sellega seotud veebisaitidel. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis on meie veebisaidil meie veebisaidi kaudu salvestatud, et saaksime teid kasutajana tuvastada ja pakkuda teile kohandatud sisu ja teenuseid, kui külastate meie veebilehekülge. Küpsised ei sisalda isiklikke andmeid.

Külastades meie veebilehekülge nõustute kasutama küpsiseid, et saaksime pakkuda paremat kasutajakogemust.

Kasutame järgmisi analüüsivahendeid ja kolmanda osapoole lahendusi:

• Google Analytics

• Facebook Analytics

• LinkedIn Insight

• Hotjar – kasutatakse meie veebisaidil kasutatavate mudelite analüüsimiseks.

Google’i Tag Manager haldab meie veebisaitidel töötavate skriptide organiseerimist ja haldamist

Meililistid

Qicraft Estonia OÜ kasutab meililisti suhtlemiseks klientidega Emarketeer uudiskirja kaudu. E-posti loendi registreerimisel salvestatakse tavaliselt järgmine teave: nimi, e-posti aadress, IP-aadress, registreerimise aeg ja koht, ajavöönd ja muu registreerimisel nõutav teave.

7. Seadusjärgsed teabeedastused

Isiklikke andmeid ei avalikustata regulaarselt kellelegi.

Teavet võib olemasolevate õigusaktide alusel avalikustada nii, nagu seda nõuavad ametiasutused või muud asutused. Teabe võib edastada vastavalt  registri eest vastutava isiku valikule partneritele, kes tegelevad vastutava töötleja andmetega pooltevahelise koostöölepingu alusel. Sellisel juhul ei ole andmetöötlusprotsessoril õigust töödelda avalikustatud andmeid oma konto enda registrites.

8. Andmete edastamine väljaspool ELi või EMPi

Töötlemise tehnilise teostuse tõttu võib andmeid üle anda väljaspool ELi või EMPi. Sellisel juhul vastab andmeedastus ELi andmekaitse määruse nõuetele.

9. Registri kaitse põhimõtted

Juurdepääs teabele ja juurdepääs sellele antakse ülesannete ja kohustuste alusel. Registri kasutaja identifitseeritakse kasutajanime ja / või domeeninime järgi. Juurdepääsuõigused antakse isikutele, kes vajavad seda teavet oma ülesannete täitmiseks. Need isikud võivad olla ka välisteenuse pakkuja töötajaid.

Elektroonilise registri teavet kaitsevad tulemüürid, paroolid ja muud tööstusharu spetsiifilised turbetehnoloogiad.

10. Registreerunute õigused

Andmesubjektil on õigus kontrollida andmeid ELi andmekaitse määruse artiklite 15-22 kohaselt. Kontrolli taotlus tuleb saata  kirjalikult registri eest vastutavale kontaktisikule ning see peab olema allkirjastatud.

Andmesubjektil  on õigus keelata oma isikuandmete töötlemine otseturunduseks, pöördudes vastutava töötleja poole.

Andmesubjektil on õigus taotleda tema kohta vale, mittetäieliku või vananenud teabe parandamist. Registri eest vastutav isik on kohustatud seda teavet viivitamatult parandama.  Korrigeerimistaotlust tuleb esitada kirjalikult registri eest vastutavale isikule (info@qicraft.ee).

Andmete kustutamine

Saate igal ajal Qicraft Estonia OÜ meililistist lahkuda ja nõuda kogu teabe kustutamist. Seda saate teha, klõpsates “loobu tellimusest” mis tahes Qicraft Estonia OÜ uudiskirjas.

Keelake või eemaldage küpsised

Võite blokeerida ka brauseri küpsiseid ja / või eemaldada need. Juhised on erinevate brauseritega erinevad, kuid saate seda teha, kirjutades “Kustuta küpsised” + oma brauseri nimi. Sealt leiad ka viisid nende keelamiseks.

11. Privaatsusavalduse muutmine

Qicraft Estonia OÜ jätab endale õiguse seda privaatsusavaldust muuta, teavitades seda oma veebisaidil. Muudatused võivad põhineda ka õigusaktide muudatustel. Soovitame teil selle privaatsusavalduse sisu regulaarselt vaadata. Uus versioon on alati saadaval www.qicraft.ee